UC5TzvG96aw0MAIYHPZN4NEg
uchwały2

Uchwały – XVI sesja RM

Lista uchwał podjętych przez zielonogórską Radę Miasta podczas XVI sesji z dnia 26.05.2015.

1) uchwała nr XVI.119.2015 w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

2) uchwała nr XVI.120.2015 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra

3) uchwała nr XVI.121.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Źródlanej i ul. Obywatelskiej w Zielonej Górze

4) uchwała nr XVI.122.2015 w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ” PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

5) uchwała nr XVI.123.2015 w sprawie statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze

6) uchwała nr XVI.124.2015 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015

7) uchwała nr XVI.125.2015 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015

8) uchwała nr XVI.126.2015 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015

9) uchwała nr XVI.127.2015 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra

10) uchwała nr XVI.128.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 17

11) uchwała nr XVI.129.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze

12) uchwała nr XVI.130.2015 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

13) uchwała nr XVI.131.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 16

14) apel nr XVI.1.2015 w sprawie nabycia przez Miasto Zielona Góra nieruchomości na os. Braniborskim

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *