UC5TzvG96aw0MAIYHPZN4NEg
Maśko

Otwarte spotkania w sprawie rewitalizacji

Miasto szykuje się do wielkiego programu rewitalizacji. I Ty możesz dorzucić swoje trzy grosze. Już trwają konsultacje w internecie. Od wtorku zaczyna się cykl otwartych spotkań z mieszkańcami. Przyjdź, posłuchaj, zgłoś uwagi.

– Pierwsze spotkanie poświęcone będzie rewitalizacji okolic Gęśnika i ul. Obywatelskiej. Zapraszamy w najbliższy wtorek na spotkanie szkole Podstawowej nr 11 na os. Zastalowskim o godz. 17.00 – zachęca Małgorzata Maśko-Horyza, kierownik biura urbanistyki i planowania – To spotkanie otwarte, każdy może na nie przyjść.

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania z kryzysu obszarów zdegradowanych. Procesem ożywiania tego obszaru. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało.

W przypadku Zielonej Góry obszary te dotyczą śródmieścia (centrum miasta i okolice), kilku osiedli mieszkaniowych z blokami oraz parków. Aby dobrze zaplanować działania, powstał projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR).

Zawartych w nim jest siedem głównych kierunków działań.

1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, rodzin z dziećmi.

2. Zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz osób młodych bez doświadczenia.

3. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym i artystycznym miasta, odnowa poczucia więzi z miastem.

4. Prowadzenie remontów i modernizacji obiektów mieszkalnych, w tym zabytkowych.

5. Odnowa podwórek.

6. Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych, ożywienie, przybliżenie i otwarcie tych przestrzeni dla wszystkich mieszkańców.

7. Prowadzenie efektywnej polityki mobilności miejskiej.

Część tych haseł dla przeciętnego Kowalskiego brzmi bardzo oficjalnie a nawet niezrozumiale. Jednak to według tych kryteriów w przyszłości będą możliwe np. niewielkie działania prowadzone przez mieszkańców lub stowarzyszenia.

Część najdroższych, infrastrukturalnych projektów będzie realizować miasto. Jednym z nich jest rewitalizacja i przebudowa obszaru pomiędzy pl. Matejki i al. Niepodległości, umożliwiająca bezpośrednio przejście z placu na deptak. Miałby tu powstać pl. Teatralny, który byłby nowym miejscem różnych wydarzeń i spotkań. W tej chwili przeważają tu magazyny i komórki. A to jedna z najciekawszych przestrzeni do zagospodarowania w centrum miasta.

Te wielkie projekty opisujemy od początku roku. Są priorytetem dla władz miasta. Szczególnie ważne jest zagospodarowanie terenów zielonych. Np. w śródmieściu będą realizowane dwa takie projekty – dotyczące rewitalizacji Parku Tysiąclecia i Wzgórza Winnego wokół Palmiarni. – Nie chodzi tylko o to, by naprawić ławki czy wybudować nowe urządzenia. Te miejsca powinny przyciągać ludzi, być bardziej otwarte dla różnych przedsięwzięć przygotowywanych np. przez organizacje pozarządowe. Do tego trzeba stworzyć warunki – opowiada M. Maśko-Horyza. – Ważne są działania kulturalne, głównie te, które są dostępne dla wszystkich. Istotny jest aspekt społeczny i namawianie do współpracy różnych środowisk.

Takie myślenie widać przy projekcie odnowy placu Powstańców Wielkopolskich (pomiędzy filharmonią i kościołem Matki Bożej Częstochowskiej). Projektanci liczą, że nowe fontanny, podobnie jak na pl. Bohaterów, przyciągną wielu zielonogórzan. Stąd pomysł niewielkiego amfiteatru i sceny, na której mogą występować artyści.

To są przykłady podstawowych projektów. – Mam nadzieję, że uda się nam inaczej zagospodarować pl. Pocztowy i plac przed planetarium – dodaje M. Maśko-Horyza. I zaraz dodaje, że w GPR ujęte są również małe, tańsze zadania, świetnie się nadające do realizacji przez fundacje i stowarzyszenia.

– W rewitalizacji niezbędny jest czynnik społeczny. Integracja międzypokoleniowa, uczestnictwo w kulturze, tworzenie nowych miejsc pracy. To jest przestrzeń do współpracy. Liczymy, że do tego dojdzie np. przy rewitalizacji podwórek. Tutaj niezbędna jest współpraca z mieszkańcami – dodaje pani kierownik. – Na przykład, bardzo dobrze jest to robione w Katowicach, w ramach programu „Plac na glanc”. Myślę, że uda się nam zorganizować konkursy na takie podwórka.

Żeby to było możliwe, musi powstać dobry GPR. Stąd obecne konsultacje. Przypomnijmy, że możemy wypełnić ankietę w internecie lub przyjść osobiście na spotkanie. Można zgłaszać swoje pomysły i uwagi.

Równocześnie do pracy zabrali się naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy prowadzą badania ankietowe. Jeżeli będą chcieli z wami porozmawiać, np. podczas spaceru w parku, to zatrzymajcie się na chwilę i podzielcie się uwagami. Warto!

– Rozmawiając o zagospodarowaniu niewielkich obszarów, takich jak podwórka, będziemy chodzić od drzwi do drzwi i pytać mieszkańców o ich oczekiwania – zapowiada dr Dorota Bazuń z Fundacji Partycypacja, która prowadzi badania. – Będziemy sprawdzać różne miejsca I pytać różnych ludzi. To ważne, bo inne potrzeby zgłaszają biegacze, inne rowerzyści, zupełnie inne osoby starsze. Jedni chcą enklaw spokoju, inni dobrych warunków do wysiłku fizycznego, matka z dzieckiem będzie miała jeszcze inne potrzeby. Trzeba te wszystkie elementy zebrać i znaleźć dobre rozwiązania. I wykorzystać te, które już istnieją.

(tc)

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

* wtorek, 8 marca, 17.00
– sala multimedialna SP 11 przy ul. Spawaczy,
– skierowane do mieszkańców, a w szczególności mieszkańców podobszaru C i D (okolice Gęśnika i ul. Obywatelskiej),

* wtorek, 15 marca, godz. 19.00
– sala multimedialna SP 11 przy ul. Spawaczy,
– skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i fundacji,

* wtorek, 15 marca, godz. 17.00
– aula w MOPS przy ul. Długiej,
– skierowane do mieszkańców, a w szczególności mieszkańców podobszaru A (śródmieście),

* wtorek, 22 marca, godz. 17.00
– w sali UZ (dokładną lokalizację podamy w późniejszym terminie),
– skierowane do mieszkańców, a w szczególności mieszkańców podobszaru B (Park Poetów).

Share Button

Przeczytaj też:

plac czecvhowski

Powstanie plac Teatralny ze sceną

– Jak przyszedłem tutaj do pracy, to marzyło mi się, żeby ten teren, za teatrem, ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *